Close

กิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ชุมชนป่าภูถ้ำ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น” ลุกขึ้นจัดการตน-รอดพ้นแล้ง ...

ขณะที่คนทั่วโลกรวมถึงคนเมืองในประเทศไทยกำลังหวาดวิตก กักตุนอาหาร และเก็บตัวเองอยู่ในบ้าน …

เอสซีจี เดินหน้าปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ล่าสุดส่งมอบ “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย”

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ประกอบด้วย กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย 

“ทุ่นกักขยะลอยน้ำ” นวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งน้ำ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พัฒนาทุ่นกักขยะลอยน้ำสำหรับติดตั้ง …