Close
1 June 2018

Floating Solar Farm “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” รายแรกในประเทศไทย

เอสซีจี เคมิคอลส์ นำจุดเด่นของตนเองจากการเป็นธุรกิจปิโตรเคมีผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผนวกกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จเป็น “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ด้วยการนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาทุ่นสำหรับโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร เป็นรายแรกของประเทศไทย มีคุณสมบัติติดตั้งง่าย รวดเร็ว และ ประหยัดพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ ทุ่นลอยน้ำยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 25 ปี ใกล้เคียงกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์

นวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

Floating Solar Farm นวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

SCG-Chemicals