Close
8 June 2021

IoT Sensing Thermostat

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงาน

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดไร้สายที่ทำงานควบคู่กับ AI สำหรับปรับแต่งการสั่งงานให้เหมาะสมที่สุดตามสภาวะใช้งานจริงอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าควบคุมดูแลได้ง่ายตามที่ต้องการ เพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ IoT Sensing Thermostat

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย จากการลดพลังงานของระบบปรับอากาศ ได้ตั้งแต่ 15-60% ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของอาคาร
  • สามารถปรับรูปแบบการควบคุมอัตโนมัติให้เหมาะสมกับเงื่อนไขความต้องการ
  • มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงเพราะใช้การเชื่อมต่อไร้สายกับศูนย์การควบคุมกลางและตัวควบคุมอื่นๆได้แบบ mesh networking
  • สามารถติดตามการทำงานของระบบ และเครื่องปรับอากาศทั้งหมดทาง webapp ได้ทุกที่ทุกเวลา

IoT sensing Thermostat ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ