Close
30 May 2018

SCG Green Building Solution

เอสซีจี ได้จัดตั้งหน่วยงาน SCG Green Building Solution ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาพัฒนาอาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2555 และได้ขยายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อตอบรับแนวโน้ม ตลาดโดยให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการให้บริการปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ และการขอรับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว LEEDS และ TREES ทั้งนี้เอสซีจีมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรอง ASHRAE ด้าน Building Energy Modeling Professional และด้าน High-Performance Building Design Professional เป็นคนแรกของประเทศไทย