เอสซีจีมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจรสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า B2C ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เชื่อมโยงบริการถึงมือลูกค้าอย่างสะดวกสบาย และ B2B ร่วมมือกันคิดค้นโซลูชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้บริโภคและปรับตัวสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

  • เอสซีจีเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้งที่ต้องการสินค้าและบริการในกลุ่มเดียวกับที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่
  • เพิ่มรายได้การขายสินค้าและบริการจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และลูกค้า
  • 100% ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการสำรวจผ่านช่องทาง SCG Home Contact Center

กลยุทธ์

  1. ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้วยนวัตกรรมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2B2C)
  2. นำเสนอทางเลือก Best-Better-Good ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

การบริหารจัดการ

  • วิเคราะห์และติดตามประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่การเข้าใจปัญหาและความต้องการ พฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้สินค้า บริการ และโซลูชัน รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้า บริการและโซลูชัน
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการแก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ และลูกค้าทุกกลุ่ม
  • เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าในโลกออนไลน์ และจุดให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและพึงพอใจสูงสุด
  • ส่งมอบนวัตกรรมของสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงร่วมกับลูกค้าที่มีเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมธุรกิจเคมิคอลส์

ศูนย์รวมการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน

แพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องบ้านใส่ใจผู้บริโภคและคู่ค้า

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตอบโจทย์ B2B2C

ความพึงพอใจลูกค้า