Close

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

HIGHLIGHT
FLOATING SOLAR
FARM
เอสซีจี เคมิคอลส์ นำจุดเด่นของตนเองจากการเป็นธุรกิจปิโตรเคมีผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผนวกกับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมกันคิดค้นและสร้างสรรค์จนประสบความสำเร็จเป็น “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ”
Image is not available
HIGHLIGHT
IoT Sensing Thermostat
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศไร้สายอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดไร้สายที่ทำงานควบคู่กับ AI สำหรับปรับแต่งการสั่งงานให้เหมาะสมที่สุดตามสภาวะใช้งานจริงอัตโนมัติ และสามารถตั้งค่าควบคุมดูแลได้ง่ายตามที่ต้องการ เพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

ด้านบรรษัทภิบาล

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ความภาคภูมิใจของ SCG

SUSTAINABILITY REPORT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTACT

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 3333